Plattformen för onboarding och offboarding

Typelane gör det enkelt skapa en engagerande upplevelse, spara tid och ge dina anställda en modern medarbetarupplevelse.

Eller boka en personlig demo

Ett fantastiskt första intryck

Erbjuda era nyanställda en modern upplevelse. Med vår smarta portal blir anställda produktiva snabbare, uppgifter blir enkelt avklarade och all information samlas på ett ställe.

Varför Typelane?
Din onboarding, Axel
Första arbetsdag: Måndag 7 Oktober
Din chef: Lucas Andersson
Du har 5 uppgifter att klara av
Dina meddelanden
Vision och värderingar
Möt ditt team
Praktisk information
Vision och värderingar

👋Hej Charlotte,

Vi är väldigt glada att du kommer bli en del av våra team. Kultur är väldigt viktigt för oss som bolag och vi ville dela en video med dig som förklarar lite närmare hur vi ser på detta och presentera vår bolagskultur och vision.

Kom igång på minuter

Sätt ihop din onboarding eller offboarding på några minuter. Med färdiga mallar och vår smarta editor är det enkelt att skapa engagerande innehåll som driver medarbetarengagemang.

Läs om Meddelanden
Mall:

Hej Daniel, Onboardee:FirstName !

har precis signerat sitt kontrakt! Inför deras första dag och under deras onboarding kommer vi kontinuerligt skicka ut information för att hjälpa dig ligga steget före.

Lägg till din onboarding
Mall: Inför första dagen

👋 Manager:FirstName,

Onboardee:FullName börjar snart, fantastiskt eller hur!Som du säkert vet så kommer deras första arbetsdag vara den 23 Januari.

Under deras första dag så vore det bra om du såg till att gå igenom följande bitar:

Lägg till din onboarding
Mall:

Onboardee:FirstName! Nu har Anna varit hos oss i 30-dagar. Nu är det dags för det första utvecklingssamtalet som ska äga rum under hennes onboarding. Vänligen se den bifogade mallen.

Lägg till din onboarding

Stötta hela organisationen

Fördela arbetet med smarta checklistor och skicka påminnelser när det behövs. Typelane gör det enkelt för hela organisationen att ligga steget före och inte missa viktiga delar.

Läs om Checklistor
12 dagar innan start → Till chefen
Daniel har tackat ja till vårt erbjudande! Här är några uppgifter vi behöver se till att få gjort innan hans första arbetsdag
10 dagar innan start → IT service
Innan Daniel börjar behöver vi se till att beställa en Macbook pro och en Iphone. Deadline 17 Oktober.
5 dagar innan start → Nyanställd
Som VD för bolaget så vill jag välkomna dig personligen.
30 dagar efter start → Nyanställd
Vi skulle gärna vilja veta hur du uppfattat din första månad hos oss.
250 dagar efter start → Chef
Snart går provanställningen ut!